RisedronianProjekt nr: POIG.01.03.01-14-001/12 pt:"Opracowanie technologii wytwarzania preparatu stosowanego w terapii osteoporozy"  • Wartość projektu: 4 545 996,69 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 3 261 845,08 zł

Okres realizacji: 2012.11.10– 2014.12.31PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.